Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


§2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest firma PROTON S.C.DANIEL SŁABIŃSKI I SEBASTIAN KORBIK Spółka Cywilna świadcząca usługi pod adresem ul.T.Kościuszki 93, 16-400 Suwałki, NIP: 8442339225, REGON: 200413990, adres e-mail: kontakt@protonserwis.pl, telefon: +48 877390916.

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy: kontakt@protonserwis.pl lub pisemnie na adres firmy.


§3 Prawo do kontroli, dostępu, poprawiania i odstępienia od przetwarzania danych

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§4 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych
– świadczenie w siedzibie firmy usług przez administratora danych
– zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane w siedzibie firmy
– udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą poczty e-mail

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b
– art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty.

Dane osobowe naszych klientów są przechowywane w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo.

Do danych osobowych klientów ma dostęp jedynie administrator danych osobowych.


§5 Rodzaj przetwarzanych danych

Przed przystąpieniem do wykonania usług należy podać nam podstawowe dane niezbędne do wykonania naszych usług.

Przetwarzamy dane poprzez:
– dodanie zlecenia w Panelu Online dostepnego pod adresem http://protonserwis.pl/zgloszenie-naprawy/
– poprzez wypełnienie drukowanego formularza odzyskiwania danych dostępnego na naszej stronie http://protonserwis.pl/zgloszenie-naprawy/
– w siedzibie firmy

W ten sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz dane o nośniku. W wypadku podmiotów gospodarczych przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON.
Dane te są niezbędne do wykonania zlecenia, odesłania sprzętu jak też kontaktu z klientem.


§6 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
– przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa
– przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości
– do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


§7 Rodzaje automatycznego przetwarzania danych na stronie internetowej

Na stronie internetowej www.protonserwis.pl i pozostałych podstronach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA 

§7.1 Google Analitycs

W celu polepszania naszych usług posiłkujemy się narzędziami Google Analitycs.

Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies.

Podmiot ten realizuje określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, może także przy pomocy danych uzyskanych na naszej stronie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Informacje przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA wytworzonych przez pliki cookie na temat Twojego korzystania ze strony www znajdziesz na stronie LINK

Na naszych stronach wykorzystujemy adresy IP, które będzą wykorzystywane przez Goocle w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań.

Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: LINK

Nie masz czasu udać się na pocztę lub wezwać kuriera?

Zgłoś naprawę i odbiór sprzętu online!

Koszt przesyłki do serwisu jest bezpłatny
Koszt wysyłki zwrotnej 20 zł.

Zgłaszam naprawę...

Naprawiamy